KIILA-kuntoutuskurssi kaupan alan työntekijöille

7.8.2019

KIILA-kuntoutus
KIILA-kuntoutus

Hei PAMin jäsen,

onko sinulla todettu vamma tai sairaus, joka vaikuttaa ammattiisi ja työkykyysi? Kaipaatko ammatillista kuntoutusta? Jos vastasit edeltäviin kysymyksiin KYLLÄ, sinulla saattaa olla oikeus KIILA-kuntoutukseen. Ota yhteyttä työterveyshuoltoosi ja selvitä kuntoutustarpeesi ja -mahdollisuutesi ja hae PAMin Kaupan alan KIILA-kuntoutuskurssille 76376.

MIKÄ?

Kelan kustantama ammatillinen työkykyä tukeva kuntoutus, eli KIILA-kuntoutus, on tarkoitettu kaikille työssäkäyville, joiden sairaus tai vamma vaikuttaa heidän työkykyynsä ja työssä selviytymiseensä. KIILA-kuntoutuksen tavoitteena on parantaa, tukea työntekijän ammatillista työkykyä sekä edistää työelämässä pysymistä. 

KIILA-kuntoutus toteutetaan yhteistyössä työpaikkasi ja mahdollisesti myös työterveyshuoltosi kanssa. KIILA-kuntoutus suunnitellaan aina yksilöllisesti. Kuntoutukseen sisältyy työntekijän tilanteen arviointi, ryhmäjaksot, yksilölliset jaksot sekä päätösjakso. Kuntoutuksen jaksot toteutetaan 1–1,5 vuoden aikana. 

KENELLE? 

KIILA-kuntoutuskurssia voivat hakea henkilöt, 

  • jotka ovat vakituisessa työsuhteessa, määräaikaisissa tai toistuvissa työsuhteissa ja
  • joiden työkykyä heikentää sairaus ja sen arvioidaan vaikuttavan lähivuosina työkykyyn ja työssäpysymismahdollisuuksiin sekä
  • joiden kuntoutustarve ja mahdollisuus on selvitetty työterveyshuollossa tai muussa terveydenhuollossa.

MITEN HAKEA?

Hakua varten tarvitset B-lääkärinlausunnon, jossa on arvioitu sinun kuntoutustarpeesi ja jonka liität varsinaiseen Kelan kuntoutushakemuslomakkeeseen. Tämän jälkeen sinun tulee täyttää sekä Kelan kuntoutushakemuslomake KU101 että työpaikkaselvitys KU200 työnantajasi kanssa. 

Hakemukseen tulee laittaa näkyviin PAMin KIILA-kurssin nimi ja numero: PAMin Kaupan alan KIILA-kuntoutuskurssi 76376. 

MILLOIN?

Hae 9.9.2019 mennessä. Kurssin tarkemmat aikataulut löydät tästä esitteestä.

MITEN TOIMEENTULO?

Jos kuntoutus estää kokonaan ansiotyöntekosi etkä saa toimeentuloa mistään, saat Kelalta kuntoutusrahaa. Jos kuntoutus estää työntekosi osittain (vähintään 40 % normaalista työajastasi), Kela maksaa osakuntoutusrahaa. Kuntoutusrahan suuruus on noin 75 % vuosityötuloista. 

Kela korvaa myös matkakuluista omavastuun ylittävältä osalta matkakorvausta. Omavastuun osuus on 25 € per suunta.  

KIILA-kuntoutukseen kuuluu yksi omavastuupäivä. PAM maksaa tästä päivästä jäsenilleen korvausta. Hakuohjeet saat tarkemmin kuntoutuslaitokselta ensimmäisessä ryhmäjaksossa.