IIDA JA PEKKA KOTILAISEN RAHASTO

31.12.2019

PAM-liikealan Pohjois-Karjalan osasto 022 myöntää apurahoja ammatiosastonsa jäsenille työnsä ohessa tapahtuvan opiskelun tukemiseksi.

Vapaamuotoiset apuraha-anomukset tositteineen tulee toimittaa kulutosite-, tili-ja yhteistietoineen ositeeseen:

PAM-liikealan Pohjois-Karjalan osasto ry
-Apuraha-anomus
Kauppakatu 17 B 3 krs
80100 Joensuu